Aplikasi Atas Talian (Online)
  PENDAFTARAN CALON PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN
  PENDAFTARAN CALON PEPERIKSAAN KHAS
  SEMAKAN SLIP PENDAFTARAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN
  SEMAKAN SLIP PENDAFTARAN PEPERIKSAAN KHAS
  SEMAKAN KEPUTUSAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN
  SEMAKAN KEPUTUSAN PEPERIKSAAN KHAS

©Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia